runlars.blogg.se

2021-01-13
19:14:00

Asatro, reinkarnation och återfödelse

 
 
 
 
Reinkarnation är tron ​​att själen kommer att hitta en ny ung kropp att vara i, när kroppen du har inte längre lever. Vissa intellektuella hävdar att tron ​​på detta bara finns i hinduismen och buddhismen. Men det här är bara nonsens! Under medeltiden i Europa fanns det faktiskt också kristna som trodde på reinkarnation, men detta förklarades slutligen som kätteri och villolära.
 
Med alla bevis som finns för detta, och det faktum att du också kan ta reda på det på egen hand, får många människor att tro på reinkarnation oavsett vilken religion de tillhör. En religion som särskilt starkt tar avstånd från tron ​​på reinkarnation är katolikerna. Ändå har det hänt flera gånger att religiösa katoliker har upptäckt att detta liv inte är deras första.
 
När det gäller modern asatro finns det, som jag förstår det, en majoritet som tror på reinkarnation. Asatro är till stor del erfarenhetsbaserat, det vill säga vad man har från andliga upplevelser är av större betydelse än vad som skrivs.
 
Ändå bör det nämnas att det också finns några platser i gamla texter och i den gamla traditionen, där det verkar som att reinkarnation äger rum:
 
  
- I vissa hjältedikter står det att en person har fötts på nytt (men det står inte exakt vad som ingår i detta, och om det är något som är vanligt annars, eller om det är ett speciellt fall)
 
- I Flatöboken finns en sektion där kung Olof (den helige) rider förbi en gammal gravplats tillsammans med några av hans soldater. Sedan frågar en person kungen om han har begravts där en gång tidigare. Kungen svarar med ett kort tal där han tar avstånd från tron ​​på detta och där han tror att sådant är hednisk villolära.
 
- Från arkeologi vet vi att rika människor från överklassen som dog kunde föra personliga tillhörigheter till graven. Och det finns också spår av att ett antal gravhögar öppnas igen efter ett tag. Det har spekulerats i att detta kan bero på att en person som föds på nytt kommer att hämta sina egna rättmätiga ägodelar. (Tyvärr har jag inte exakt källinformation. Jag har inte studerat detta noggrant, bara tittat)
 
 
Kort sagt kan vi dra slutsatsen att:
 
- Reinkarnation är verklighet
 
- Det finns många bevis för detta
 
- Många tror på reinkarnation eftersom det är självupplevt, även om deras religion säger något helt annat
 
- Inom åsatru är det normalt att tro på reinkarnation, även om det inte är en nödvändighet
 
 
Reinkarnation och återfödelse är mycket intressanta ämnen eftersom det är så många som kommer till slutsatsen att detta är verklighet, så nu när jag först har börjat skriva lite om detta kommer det antagligen att finnas fler inlägg.